Home

Stichting Verhalen Verbinden

De Stichting Verhalen Verbinden heeft ten doel het verzamelen, schrijven en inzetten van verhalen om de sociale samenhang te bevorderen binnen wijken, dorpen en organisaties om historische en culturele waarden te behouden.

 

Beleven - Ontmoeten - Herinneren

 

Door het stimuleren van betrokkenheid bij inwoners van een wijk voelen mensen meer verantwoordelijkheid voor hun wijk, dorp of organisatie. Dit heeft een groot aandeel in het bevorderen van de sociale cohesie. Verhalen zijn hierin de bindende factor: het vertellen van verhalen heeft mensen altijd met elkaar verbonden en dit zal door de mogelijkheden van nieuwe media alleen maar worden versterkt.