Leven op de Stelling

Stichting Verhalen Verbinden

Leven op de Stelling is een project van de Stichting Verhalen Verbinden en is gevoerd door schrijver/projectleider Agnes de Boer in samenwerking met de Stichting Uitgeverij Noord-Holland. Het project bestaat uit drie met elkaar samenhangende onderdelen:

- Leven op de Stelling

- Kraijenhoff keert terug

- Herauten op de Stelling

 

Doel van het project:

a.Persoonlijke verhalen

Met het verzamelen van persoonlijke verhalen is een aantrekkelijk en toegankelijk boek gerealiseerd dat laat zien hoe de Stelling van Amsterdam in zijn omgeving heeft gefunctioneerd en in de toekomst wil functioneren. Om voldoende ruimte te kunnen geven aan de persoonlijke beleving en in te kunnen gaan op de relatie tussen de stelling, de omgeving en de mensen in die omgeving, wordt ingezoomd op een beperkt deel van de stelling: de sector Sloten (west en zuidwestfront) en het fort bij IJmuiden. Met deze keuze wordt, in aansluiting op het boek Leven langs de Liniedijk over het noordwestfront, tevens een stap gezet in het rond maken van het Literair rondje Stelling van Amsterdam.

 

b.Verhalenactiviteiten (verzamelen, beleven en doorgeven)

Het doel van het project is tevens de omgeving en de mensen in de omgeving (meer) bij de stelling te betrekken en de stelling een grotere bekendheid te geven; een bekendheid die verder gaat dan ‘het fort even verderop’. Voor het verzamelen van verhalen worden zowel archieven en literatuur bestudeerd als gesprekken met betrokkenen van de forten en de Stelling gevoerd: vrijwilligers, gebruikers, eigenaren, ondernemers, omwonenden en vroegere gebruikers zoals fortwachters en bewakers. Het verzamelen en doorgeven van verhalen gebeurt tijdens bijeenkomsten en vertelgroepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de lokale en regionale historische werkgroepen en werkgroepen van de forten.

 

c.Publieksactiviteiten en 20 jaar Unesco Werelderfgoed

Het verschijnen van het boek 'Leven op de Stelling' en de publieksactiviteiten vonden plaats in 2016, het lustrumjaar waarin de Stelling van Amsterdam twintig jaar op de Unesco Werelderfgoed staat. Op de betrokken forten (van IJmuiden tot Kudelstaart) in de sector Sloten zijn rond de verhalen en het boek publieksactiviteiten georganiseerd om daarmee de Stelling, de specifieke forten en het boek gezamenlijk op de kaart te zetten: het Festival Donkerst Fort Noord op Fort Benoorden Spaarndam in oktober 2016; de expositie Levende Forten op onder andere Fort aan de St. Aagtendijk en Benoorden Spaarndam en de boekpresentatie op 7 december 2016, de verjaardag van 20 jaar Unesco Werelderfgoed.

In 2017 is de documantaire 'Kraijenhoff keert terug' gepreseneetd en in juni 2018 is het boek met dezelfde titel gepresenteerd.

 

Klik hier om naar de website van dit project te gaan. =>

 

 

Het boek 'Kraijenhoff keert terug' kunt u bestellen bij Uitgeverij Noord-Holland.

Klik op het plaatje om naar de bestelpagina te gaan.

 

Stichting Uitgeverij Noord-Holland.

ISBN: 978-94-92335-04-3

€ 24,95

Het boek 'Leven op de Stelling - forten van toen en nu' kunt u bestellen bij Uitgeverij Noord-Holland.

Klik op het plaatje om naar de bestelpagina te gaan.

 

Stichting Uitgeverij Noord-Holland.

ISBN: 978-90-78381-907

€ 24,95

Het project Leven op de Stelling werd ondersteund door:

 

 • Provincie Noord Holland
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Gemeenten Alkmaar, Edam-Volendam, Beemster, Diemen, Gooise Meren en Zaanstad
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Stichting Daendels
 • Merlet Interim BV
 • Water- en Broodfonds
 • Cono Kaasmakers
 • Promis Advies op Maat
 • Agnes in Woord en Beeld
 • Rabobank Regio Schiphol
 • Gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Haarlemmermeer
 • Hoogheemraadschap Rijnland
 • J.C. Ruigrok Stichting